با لباس آتش نشانی بچه گانه به درمان ناهنجاری های ستون فقرات بپردازید

اطفاء حریق از نظر فیزیکی شغلی سخت است.

بنابراین، داشتن آمادگی جسمانی خوب برای بهبود عملکرد شغلی و جلوگیری از آسیب‌های اسکلتی عضلانی بسیار مهم است.

مؤلفه های سلامت و تندرستی به همان اندازه مهم هستند که نشان داده شده است که بر توانایی آتش نشان در انجام وظایف خود تأثیر می گذارد و ممکن است بر سلامت و رفاه آنها تأثیر بگذارد.

لباس آتش نشانی بچه گانه دارای ترکیب رنگ جذابی می باشد.

لباس

در سطح ملی، ادارات آتش نشانی به خوبی از خطرات سلامت جسمی و شغلی شغل آگاه هستند زیرا تعداد برنامه های بهداشت و سلامت اداره شده توسط بخش همچنان در حال افزایش است.

در رابطه با آتش نشانان، HPO ممکن است به عنوان نقطه اتصال سلامت، تندرستی و عملکرد در نظر گرفته شود، جایی که دانش، مهارت ها و فناوری در رویکرد بیمار محور برای افزایش و/یا حفظ عملکرد شغلی، طول عمر شغلی و شغلی فرد مورد استفاده قرار می گیرد.

رفاه کلی همانطور که در شکل 1 مشاهده می شود، رویکرد HPO هر 3 حوزه را به شیوه ای هم افزایی ادغام می کند و به طور بالقوه شکاف بین نیاز به مداخلات سلامت، تندرستی و عملکرد آتش نشان و دستیابی به بهبودهای پایدار در سلامت، تندرستی و نتایج عملکرد آتش نشان را پر می کند.

این امکان وجود دارد که برنامه‌های فعلی، اگرچه به خوبی در نظر گرفته شده‌اند، اما مداخلاتی را ارائه می‌کنند که فقط تا حدی به اجزای HPO می‌پردازد.

در نتیجه، HPO باید هدف اولیه هر برنامه سلامت و تندرستی باشد که بر سلامت، تندرستی و تناسب اندام آتش نشانان تمرکز دارد.